ایران کامبت

انتصابات جدید بانوان و اهدای احکام در سال ۱۴۰۲

اهدای احکام رسمی مسئولیت بانوان سبک کامبت ایران توسط خانم دکتر شیهان اسفنجانی نائب رئیس بانوان سبک کامبت ایران و جایگزین کردن مسؤلین غیرفعال بانوان کامبت توسط خانم دکتر شیهان اسفنجانی اعضای جدید بانوان در سبک کامبت ایران در سال ۱۴۰۲ و اعطای احکام رسمی بانوان اعضای جدید بانوان در سبک کامبت ایران در سال […]

اهدای احکام رسمی مربیانی که دارای صلاحیت احداث آکادمی کامبت هستند

ثبت و اهدای احکام رسمی مربیانی که صلاحیت احداث آکادمی کامبت را دارند،لذا آکادمی کامبت ایشان به نام خود ایشان در سطح کامبت کشوری یا کامبت آسیایی و یا جهانی،باتوجه به میزان سطح فنی و درجه ایشان طبق تأیید استادسوکه صفی وند رئیس و بنیانگذار سبک کامبت ایران ثبت می‌گردد. خبر قبلیبنیانگذاری اولین کمیته تکواندوی […]

بنیانگذاری اولین کمیته تکواندوی ای تی اف

بنیانگذاری اولین کمیته تکواندوی ای تی اف جهت همکاری و تعامل در فدراسیون تکواندوی ایران با این فدراسیون و برگزاری دو دوره استاژ فنی مربیان و کمربند مشکی های تکواندوی ای تی اف ایران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ در خانه تکواندوی فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران توسط سوکه صفی وند و تیم زحمتکش ایشان […]

تمرین و جلسه مشترک مربیان و کمربند مشکی ها

تمرین و جلسه مشترک مربیان و کمربند مشکی های بانوان سبک کامبت ایران با حضور و صحبت در مورد موارد تکنیکی و کاربردی توسط خانم دکتر شیهان اسفنجانی نایب رئیس بانوان کامبت کشور تمرین و جلسه مشترک مربیان و کمربند مشکی های بانوان سبک کامبت ایران تمرین و جلسه مشترک مربیان و کمربند مشکی های […]