ایران کامبت

درباره ما

تاریخچه سبک کامبت ایران​

سبک کامبت ایران توسط استاد سوکه صفی وند در سال 1378 شروع به کار نمود و با ثبت رسمی و مجوز دائم در فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران و سپس با انتقال آن به فدراسیون ورزشهای رزمی با مجوز دائم خدمت خود را به جامعه ورزش کشور پیگیری نمود.
استاد سوکه صفی وند در طی فعالیتهای خود همواره جویای آموزشهای فنی توسط اساتید مطرح بوده و در طی این سالها با گسترش شعبه های آکادمی کامبت ایران درسراسر کشور توانسته است در بخش نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان با تربیت قهرمانان و مربیان و داوران به امر سالم سازی جامعه بیش از پیش به فدراسیون و سازمان تربیت بدنی کمک نماید.

موفقیت های سوکه صفی وند ضمن فعالیت های چشم گیر ایشان

 • رئیس و بنیانگذار سبک جهانی کامبت در ایران و خاورمیانه( نماینده رسمی فدراسیون جهانی  کامبت  wsckf)
 • بنیانگذار اولین آکادمی کامبت ایران در سال 1378 (ICAA)
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی سی شین ریو – سی شین کان کاراته ژاپن در ایران و خاورمیانه
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی جوجیتسوی برزیلی (از گرندمستر گریسی) در ايران
 • بنیانگذار اولین نمایندگی چندین تکواندو itf و ثبت آن در فدراسیون تکواندو ايران برای اولین بار در تاریخ ورزشهای رزمی کشور
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی کیوکوشین سی شین کان کای کاراته ژاپن در ایران و خاورمیان
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی کن سیریو کاراته در ایران و خاورمیانه
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی ساباکی کاراته
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی کیدوکوان آمریکا در ایران و خاورمیانه (بزرگترین مرجع رسمی ورزشهای رزمی دولتی کره در آمریکا)
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون موموکوان در ایران 
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی تکواندو سنتی در ایران ITTAF (فدراسیون ITTAF منسجم ترین و بزرگترین فدراسیون جهانی تکواندوی سنتی و آزاد)
 • عضو رسمی و مادام العمر فدراسیون جهانی اساتید ورزشهای رزمی
 • بنیانگذار اولین نمایندگی ورزشهای رزمی هاپکیدو سونگ مو کوان کره در ایران
 • نماینده رسمی مدارس و آکادمی های ورزشهای رزمی کامبت در ایران و خاورمیانه
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی هیدانگ کومدو در ایران (هیدانگ کومدو فدراسیون جهانی شمشیر زنی امپراطوری کره)
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون بین المللی شورین ریو اوکیناوایی ژاپن در ایران
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی تکوان کومدو کره در ایران(بزرگترین فدراسیون دولتی شمشیرزنی تکواندو کره)
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی یانگ مو دو کره و آمریکا در ایران
 • عضور مادام العمر فدراسیون جهانی جوجیتسو
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون جهانی ووشو ساندا در ایران و خاورمیانه (IWSF)
 • بنیانگذار اولین نمایندگی از فدراسیون بین المللی دراماتای شی کاراته آمریکا در ایران و خاورمیانه
 • بنیانگذار اولین نمایندگی فدراسیون بین المللی آی کی کن دو در ایران
 • اولین نماینده فدراسیون بین المللی سمی دو کاراته در ایران
 • اولین نماینده رسمی ورزشهای رزمی کیدو روسیه در ایران
 • اولین نمایندگی فدراسیون جهانی کوانگ موکوان آمریکا در ایران
 •